Nikon U2 + Ai AF Nikkor 50mm f/1.4D + ILFORD XP2 SUPER 400
七夕…

今日、いや、今夜という言い方がいいのかな…。七夕です。

Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400

Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400


Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400

Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400


今朝は晴れているけど、夜はどうかな…。

Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400

Nikon U2, Ai AF Nikkor 50mm f/1.8D, ILFORD XP2 SUPER 400


写真は5月のものとなります…。