FE + ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical + ACROS II
FE もそろそろ点検整備かな…

HI-MATIC E が壊れたのは、けっこうショック。FE も早めの健康診断。

Nikon FE, ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical, ACROS II

Nikon FE, ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical, ACROS II