FE + ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical + ACROS II
HI-MATIC E 壊れた…

X-E2 に続いて、minolta HI-MATIC E も壊れてしまった。電子回路系のようなので、修理不可の診断。

Nikon FE, ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical, ACROS II

Nikon FE, ULTRON 40mm f/2 SLII N Aspherical, ACROS II


セカンドオピニオンしてみようか。